Darmowy program do rozliczania PIT – PIT Format

PIT Format to darmowy program do rozliczania PIT. Z jego pomocą można szybko i bezbłędnie wypełnić m.in. deklarację PIT 37, PIT 36 raz PIT 28. Wystarczy około 5 minut, aby wykonać rozliczenie roczne. A wszystko to, bez konieczności śledzenia przepisów podatkowych, żmudnych wyliczeń i obaw, że pozostawimy pola wolne, a Urząd Skarbowy wezwie nas do korekty zeznania podatkowego.

Kto może skorzystać z PIT Format?

Program PIT Format został zaprojektowany z myślą o przeciętnych podatnikach, którzy chcą, bez pomocy ekspertów, wypełnić swoje roczne zeznanie podatkowe i uniknąć niepotrzebnych pomyłek.

Program pozwala wypełnić m.in. deklaracje:

 • PIT 37 – formularz przeznaczony do rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • PIT 37 obowiązuje osoby, które uzyskują dochody z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zasiłków dla osób bezrobotnych, stypendiów, praw autorskich i majątkowych. Deklarację tę składają także emeryci i renciści oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne (gdy chcą odliczyć ulgi nie uwzględnione przez ZUS),
 • PIT 36 – deklaracja na tym formularzu obowiązuje osoby, które całe lub część dochodów w danym roku podatkowym uzyskały nie za pośrednictwem płatnika (samodzielnie wpłacały zaliczki na podatek). Z rozliczenia tego korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy (rozliczający się za pośrednictwem skali podatkowej 18% i 32%),
 • PIT 28 – obowiązuje osoby, które podatek dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej rozliczają się na podstawie ryczałtu. Ten sposób rozliczeń dotyczy również dochodów od wynajmu nieruchomości rozliczanych ryczałtem.

Rozliczenie roczne w programie PIT Format – krok po kroku

Wystarczy pobrać program ze strony twórców (https://www.pit-format.pl) i zainstalować go na swoim komputerze. PIT Format jest programem na tzw. wolnej licencji, dlatego korzystanie z niego jest bezpłatne. Z programu można korzystać również online.

zagwozdka

Gdy otworzymy program, uzyskamy dostęp do intuicyjnego w obsłudze kreatora. Poprowadzi nas on, krok po kroku, przez kolejne etapy wypełniania rocznej deklaracji podatkowej. Wszystkie komunikaty programu są jasne i czytelne, co pozwala szybko wypełnić zeznanie podatkowe i uniknąć niepotrzebnych pomyłek.

Wystarczy:

 • wybrać rodzaj deklaracji, którą chcemy wypełnić (np. PIT 37, PIT 36, PIT 28),
 • wybrać Urząd Skarbowy, do którego adresujemy deklarację,
 • wybrać cel złożenia zeznania (złożenie zeznania, korekta zeznania),
 • wybrać sposób opodatkowania,
 • uzupełnić dane identyfikacyjne podatnika (imię i nazwisko, adres, numer PESEL),
 • uzupełnić dane dotyczące dochodów/strat ze źródeł przychodów (przychody, koszty uzyskania przychodów, zaliczki pobrane przez płatnika),
 • uzupełnić odliczenia od dochodu (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki mieszkaniowe i inne odliczenia wykazane w załącznikach),
 • uzupełnić załączniki, w których uwzględniono przysługujące nam ulgi.

Program PIT Format pozwala przechodzić do różnych miejsc zeznania, sprawdzać wpisywane dane lub je poprawiać. Unikalne sposoby kontroli danych gwarantują, że zeznanie będzie bezbłędne (np. zastosowano tutaj system ograniczania możliwych kwoty odpisów od dochodów czy podatku).

4 Replies to “Darmowy program do rozliczania PIT – PIT Format”

 1. Skorzystałam z programu ale nie mogłam wysłać deklaracji jakiś błąd wyskoczył dopiero po ponownym uruchomieniu zadziałało.

Comments are closed.